Slamsugning, kloakrensning, kloak og septitanke i Viborg, Bjerringbro, Midtjylland

Velkommen til Bundgaards Kloakrensning – et firma med mange års erfaring i branchen med at holde kloakkerne rene i Midt- og Østjylland.

Med vores moderne og miljørigtige maskiner udfører vi en lang række opgaver for både privat personer, firmaer, boligforeninger og kommuner. Ingen opgave er for stor eller for lille, og vores erfaring gør, at vi er kompetente til at påtage os selv den mest udfordrende opgave.

Som en særlig service tilbyder vi dig løbende tjek og eftersyn af din kloak. Derved undgår du, at der opstår store skader som følge af manglende vedligeholdelse, hvilket ellers kan udvikle sig til at være en dyr affære i reparationer.
Vi har en genbrugsspuler som er særligt velegnet indenfor landbrug til gyllekanaler og markdræn etc.

Vi kan være dig behjælpelig med fjernelse af trærødder og aflejringer i jeres rør og enhver form spuling og rensning af jeres kloaksystem.
Vores grundlæggende tanke bag vores arbejde er, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten, og at vi gerne går langt for vores kunder, så der altid leveres et tilfredsstillinde resultat. Uanset om vi har til opgave til at tømme din septiktank eller rense din kloakker.

Vi glæder os til at hjælpe dig med din næste opgave.

Vores fokusområder er

 • slamsugning
 • kloakrensning
 • højtryksspuling
 • industrispuling
 • rodskæring

..samt tømning af

 • sivebrønde
 • vejbrønde
 • sandfang
 • fedtudskillere
 • pumpestationer

..

 • olieudskillere
 • samletanke
 • septitanke
 • trixtanke

OLIEUDSKILLER

Hos Bundgaards kloakrensning etablerer vi olie- og benzinudskillere. En olieudskiller er et anlæg, der er etableret i forbindelse med et afløbssystem.

Formålet med udskilleren er, at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet før det ledes til et rensningsanlæg. Olieudskillere findes typisk i forbindelse med autoværksteder, vaskepladser og tankstationer.

Hvis der ledes olie- eller benzinrester til et rensningsanlæg, kan det føre til, at den biologiske rensning af spildevandet bliver ødelagt. Derfor er det vigtigt, at en olie- og benzinudskiller vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

KLOAK

Bundgaard Kloakrensning er en fornuftig samarbejdspartner. Vi er behjælpelige ved enhver kloakopgave, såvel traditionelle som mere komplicerede opgaver. Som særlig service tilbyder vi kloakservice. Det betyder, at vi løbende kommer og tjekker dine kloakker. Det kan betale sig, for skader der får lov at brede sig, er langt dyrere at udbedre, end hvis problemerne bliver taget i opløbet. Samtidig sikrer det, at du undgår lugtgener og rotter, før de bliver et reelt problem for dig.

Det er vores udsagte ambition, at et samarbejde med os skal kunne betale sig for vores kunder, og derfor tilbyder vi denne service, til den fordelagtige pris vi gør. Vi er de helt rette at kontakte, hvis du ønsker høj service, kvalitetsarbejde og fordelagtige priser hos et og samme firma.

VI TILBYDER

Find os her

Nøddelundvej 54
8850 Bjerringbro